Offentlig elektronisk postjournal fra nyttår

Det er ventet at Offentlig elektornisk postjournal (OEP) vil være tilgjengelig fra 1. januar 2008. Dermed blir postlistene til samtlige departementer, Statsministerens kontor (SMK), fylkesmenn, samt enkelte utvalgte statlige institusjoner åpne for alle.

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en internettbasert allmenn publiseringstjeneste som skal bidra til å gjøre forvaltningen mer åpen og demokratisk. Det er Fornyings- og administrasjonsdepartementet som har ansvaret for å få på plass den nye tjenesten.
Den nåværende ordning med EPJ (Elektronisk postjournal) var opprinnelig et prøveprosjekt forbeholdt noen få redaksjoner, men har vokst etter hvert. Den nye OEP skal være åpen for enhver, og skal dessuten inneholde langt flere innholdsleverandører enn EPJ. Blant annet skal både Finansdepartementet og Statsministerens kontor komme med, i motsetning til i dag. Dessuten skal enda flere sentrale statsinstitusjoner med, og alle fylkesmennene. Det som ennå ikke er klart er de endelige løsninger mht søkesystemer og eventuelle sperringer i forhold til personvern. Dette vil først bli klart etter at forskriften til den nye offentlighetsloven er ferdig. Det er ventet at utkast til forskrift sendes ut etter sommeren, og at forskrift og ny lov skal tre i kraft 1. januar 2008 ? samme dag som OEP skal åpnes.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet regner med at EPJ fortsatt skal være i drift med ?gammelt? innhold i kanskje noen års tid, etter at den nye OEP blir åpnet fra kommende årsskifte.

Følg utviklingen på FADs egen side om OPJ.

Kristine Holm, 14.6.2007

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *