Ny tvistelov med økt offentlighet fra nyttår

Den nye tvisteloven som trer i kraft 1.1.2008 betyr mer offentlighet for en rekke dokumenter i sivile saker.

Den nye tvisteloven trer i kraft ved kommende årsskifte, og det bety mer innsyn i dokumenter i sivilsaker i domstolene. Etter tvisteloven § 14-2 har alle krav på innsyn i rettsbøker, rettsmeklingsprotokoller, rettsavgjørelser og sakskostnadsoppgaver. Stevninger og tilsvar er ikke omfattet av innsynsretten etter loven, men partene kan velge å gi kopi av dette til hvem de vil. Det er derfor en god ide å be partene direkte om en slik kopi.

Det er en forutsetning for offentlighet at de dokumenter som det skal kreves innsyn i, blir brukt til domstolens avgjørelse. Bevis og andre dokumenter som framlegges under rettssaken vil derfor først bli offentlig etter at de er blitt påberopt av partene overfor domstolen.

De nye reglene om offentlighetens innsyn i sivile rettssaker, herunder også innsyn i rettsbøker og rettsmeklingsprotokoller, står i kapittel 14 i den nye tvisteloven. Se spesielt § 14-2 om innsynsrett, og § 14-3 og § 14-4 som avgrenser innsynsretten.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *