Ny søknadsfrist krever ny søkerliste

Plikten til å utarbeide søkerliste oppstår når opprinnelig søknadsfrist utløper, også når fristen blir utvidet. Dette fastslår Sivilombudsmannen i behandlingen av en klage fra Kommunal Rapport.

Plikten til å utarbeide søkerliste oppstår når opprinnelig søknadsfrist utløper, også når fristen blir utvidet. Dette fastslår Sivilombudsmannen i behandlingen av en klage fra Kommunal Rapport. Bakgrunnen for uttalelsen var utlysning av ny rådmann i Sortland kommune. Da Kommunal Rapport ba om innsyn i søkerlisten over en uke etter at fristen gikk ut, fikk de avslag med henvsning til at søknadsfristen var utsatt. Kommunen mente at konsekvensene av en slik utsettelse måtte være at også plikten til å utarbeide søkerliste ble utsatt. Kommunal Rapport påklage avslaget til Fylkesmannen i Nordland, men fikk ikke medhold.

Kommunal Rapport brakte da spørsmålet inn for Sivilombudsmannen. Her fikk de støtte for at plikten til å utarbeide søkerliste oppstår når den opprinnelige søknadsfristen utløper. Ombudsmannen mener lovens ordlyd, praksis og juridisk teori, taler klart for en slik forståelse.

I forbindelse med behandlingen hos Sivilombudsmannen, ble det gitt innsyn i den opprinnelige søkerlisten. Sivilombudsmannen avslutter derfor sin uttalelse med at saken kan bero, ettersom både Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Hedmark har lagt til grunn at plikten til å opprette søkerlister opstår ved utløpe av den opprinnelige søknadsfristen.