Ny offentlighetslov fra nyttår

1.1.2009 trer ny offentlighetslov ikraft. Loven skal føre til mer innsyn og åpenhet rundt offentlig virksomhet.

Den nye offentlighetsloven, som Stortinget vedtok for to og et halvt år siden, vi gjelde fra og med 1.1.2009. Dette ble bestemt i statsråd forrige fredag. Samtidig ble forskriften til den nye loven, godkjent. Loven åpner opp for innsyn i flere virksomheter og skal gi oss tilgang til flere opplysninger enn gjeldende lov. I tillegg er det et uttalt og nedskrevet mål fra Stortingets side at loven skal bidra til mer åpenhet.

I den nye forskriften, som var på høring for ett år siden og som gir utfyllende regler til loven, er det bestemt at en del virksomheter som ville ha falt inn under den nye loven, likevel skal unntas. Dette gjelder for eksempel Eksportutvalget for fisk, Gassco AS, Petoro AS, NRK Aktivum, Posten Norge AS, Statkraft SF og Norsk Tipping AS. I høringsrunden gikk samtlige presseorganisasjoner imot en slik innskrenkning av lovens virkeområde.
Pressemelding fra Justisdepartementet om ny offentlighetslov.

Les også:
Slik blir den nye offentlighetsloven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *