NOKAS-saken

Aftenposten, med støtte av Norsk Presseforbund, henvendte seg i brev av 29. juni i år til Riksadvokaten, med forespørsel om Riksadvokaten kan medvirke til at offentligheten får et mest mulig korrekt bilde av rettsforhandlingene i NOKAS-saken, og at aktoratet kan utlevere kopi av dokumentbevis som blir lest opp i åpen rett i Stavanger tingrett. Riksadvokaten svarer i brev av 19. september at «under tilbørlig hensyntaken til personvern mv.», bør påtalemyndigheten «vise forståelse også for pressens arbeidsvilkår» og at «arbeidsforholdene for pressen kan lettes i forhold til de enkelte bevismildene».