Nokas-saken

I forbindelse med behandlingen av den såkalte NOKAS-saken, som starter i Stavanger tingrett mandag 19. september 2005, har Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund henvendt seg til sorenskriveren i saken og alle de tiltaltes forsvarere, for å få oppklart enkelte offentlighetsspørsmål i tilknytning til pressedekningen. I brev av 18. august 2005 ber vi sorenskriveren vurdere spørsmål om fotografering og lyd- og bildeopptak fra rettsmøtene. I brev av samme dato ber vi forsvarerne gjøre det samme i forhold til dette utenom selve rettsforhandlingene.