Nektes innsyn i bilag

Budstikka nektes innsyn i bilag i korrupsjonssak. I forbindelse med korrupsjonssaken i Bærum kommune ba Budstikka om innsyn i fakturaer som var sendt til kommunen. Kommunen nektet innsyn med henvisning til at saken er under etterforskning, og at fakturaene er å betrakte som «dokumenter som behandles etter rettspleielovene» og derfor må unntas etter offentlighetsloven § 1 tredje ledd. Avslaget ble påklaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som kom frem til at kommunen hadde gjort en riktig vurdering i saken og at dokumentene måtte unntas fra offentlighet. Les hele avgjørelsen her.

Budstikka vil, i samarbeid med Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund, sende saken inn til Sivilombudsmannen fordi man mener avslaget bygger på feil tolkning av offentlighetsloven.