Nærings- og handelsdepartementet får krass kritikk fra Sivilombudsmannen

I en nylig avsagt uttalelse fra Sivilombudsmannen får Nærings- og handelsdepartementet (NHD)kritikk for uholdbar sen saksbehandling og for å ha unntatt dokumenter som ikke var interne.

Det var journalist Ola Karlsen i ABC-Nyheter som klaget inn NHD for Sivilombudsmannen etter å ha ventet i fem måneder på svar på klage over manglende innsyn i to rapporter til Riksrevisjonen om Entra Eiendom som var utsatt offentlighet. Da NHD omsider svarte, unntok de den ene som et «internt dokument». Også grunnlaget for avslaget ble påklaget.

Sivilombudsmannen uttalte at departementet, umiddelbart etter at sperrefristen på dokumentet var opphevet, burde ha foretatt en fornyet vurdering av rapporten:
«Et avslag på dokumentinnsyn med hjemmel i offentlighetsloven § 4 annet ledd, må etter mitt syn betraktes som et midlertidig og foreløpig avslag, der saksbehandlingen i innsynssaken ikke kan betraktes som endelig avsluttet. Når sperrefristen utløper, vil utgangspunktet være at det aktuelle dokumentet blir offentlig, med mindre andre unntaksbestemmelser kommer til anvendelse. Dette må ha den konsekvens at forvaltningsorganet av eget tiltak må foreta en ny vurdering av de innsynsbegjæringene som er fremsatt for dokumenter som har vært underlagt sperrefrist. I dette tilfellet burde det vært foretatt en slik ny vurdering av As innsynsbegjæring kort tid etter 22. november 2006.»

Videre fastslo Sivilombudsmannen at departementets kommentarer til Riksrevisjonens rapport om Entra Eiendom ikke var å annse som et «internt dokument» og derfor ikke kunne unntas etter offentlighetslovens § 5.

I uttalelsen viser Sivilombudsmannen til NHDs opplysning om at de vil vurdere nye rutiner for vurdering av innsynskrav i dokumenter som er utsatt offentlighet, og ber om å bli holdt oppdatert på dette arbeidet. Sivilombudsmannen ber også NHD foreta en ny vurdering av om rapporten er intern, også her med orientering til Stortingets ombudsmann.

Les hele uttalelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *