Møte om offentlighet i Oslo kommune

Offentlighetsutvalget ga kommunen flere utfordringer under møtet med representanter fra Byrådslederkontoret tirsdag denne uka.

Oslo kommune har et stykke igjen før alle etater tilfredstiller offentleglovas krav om innsyn. Dette var dommen da Offentlighetsutvalget hadde møte med representanter fra Byrådslederkontoret. Tilstede på møtet var også redaksjonsleder Christine Engh og journalist Thomas Olsen, begge fra Aften, som fortalte om sine problemer med å søke informasjon i Oslo kommune. Sentrale temaer var postjournal, journalføring, utlegg av fulltekstdokumenter, klaging, innsyn i selskaper og stiftelser med kommunalt eierskap og ansattes uttalerett. Utvalget har i ettertid sendt et brev til Byrådslederkontoret med seks oppfølgingspunkter fra møtet. Ønsker du å lese fullstendig referat fra møtet, finner du det her.