Meroffentlighet skal dokumenteres!

Sivilombudsmannen retter sterk kritikk mot Forsvarsdepartementets saksbehandling. I en uttalelse til departementet understreker han at det alltid skal fremgå at meroffentlighet er vurdert.

Farsunds Avis fikk fullt medhold hos Sivilombudsmannen i en klage over Forsvarsdepartementets avslag på innsyn i offentlige dokumenter. Sivilombudsmannen understreker en viktig regel om at det alltid skal fremgå av et avslag at forvaltningsorganet har vurdert om det er et reelt behov for å unnta dokumentenene (meroffentlighet).
I uttalelsen får Forsvarsdepartementet kraftig kritikk for sine rutiner for behandling av innsynskravet, og for ikke å ha fulgt opp tidligere uttalelser fra Sivilombudsmannen om innskjerping på dette området. «Mine undersøkelser i denne saken etterlater sterk tvil om departementet i tilstrekkelig grad har fulgt opp min tidligere uttalelse, ettersom anmerkning om meroffentlighetsvurdering mangler for samtlige av de tre dokumentene.», står det i uttalelsen. Sivilombudsmannen ber Forsvarsdepartementet innskjerpe rutinene – slik at det uttrykkelig fremgår at meroffentlighet er vurdert når det gis avslag på begjæringer til tross for at loven gir adgang til innsyn.

Les hele uttalelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *