Mer åpenhet i Utenriksdepartementet?

22. april skal Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg møte Utenriksdepartementet for å diskutere departementets praktisering av offentlighetsloven.

Tirsdag 22. april skal Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg i møte med Utenriksdepartementet for å drøfte departementets praksis knyttet til offentlighet og innsyn. Møtet er en direkte oppfølging av et møte utvalget hadde med departementet i 2006 der utenriksminister Jonas Gahr Støre ga uttrykk for at han gjerne mottok eksempler fra presseorganisasjonene på det man mente var en uheldig offentlighetspraksis i utenriksdepartementet. I tillegg er dette en del av utvalgets løpende arbeid for å bedre forvaltningens praktisering av offentlighetsloven og innsynsrettighetene.
To av utvalgets medlemmer, Lars Kise (nyhetsredaktør i ANB) og Vidar Ystad (journalist i Bergens Tidende) har gått systematisk til verks og klaget inn en rekke avslag på innsyn til Sivilombudsmannen. Klagene endte med to uttalelser, begge med kritikk på flere punkter (se sak 2007/1591 og 2007/1701). Oppfølging av disse vil bli et sentralt tema for møtet.

I tillegg vil utvalget samle eksempler fra journalister og andre som har erfaringer med å søke innsyn hos utenriksdepartementet, og som mener departementets praksis bør endres. På bakgrunn av dette skal det utarbeides et brev som vil bli overlevert departementet før møtet.

Har du saker du vil at utvalget skal ta opp med UD? Ta kontakt med sekretær for utvalget – Kristine Holm, 22 40 50 45 eller send en e-post.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *