Medhold fra Sivilombudsmannen i dokumentinnsynsak

Ombudsmannen gir ABC-nyheter medhold i at departementet ikke kan kalle en rapport som var utarbeidet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og videresendt til Norsk Rikstoto, intern, og ber departementet skjerpe rutinene sine.

ABC Nyheter ved journalist Ola Karlsen nektet å godta Landbruks- og matdepartementets avgjørelse om hemmelighold av en rapport om markedsføring av spill i regi av Norsk Rikstoto. Rapporten var utarbeidet av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og deretter sendt videre fra departementet til Norsk Rikstoto for kommentarer. Departementet mente rapporten kunne unntas som internt dokument blant annet fordi kommentarene skulle brukes som grunnlag for å vurdere om Norsk Rikstoto hadde brutt konsesjonsvilkårene, og viser til at rapporten ville bli offentliggjort når saken var ferdigbehandlet.

I sin uttalelse legger Sivilombudsmannen avgjørende vekt på det faktum at det hele tiden har vært meningen å offentliggjøre dokumentet. Når dette har vært meningen, oppfylles ikke kravet om at dokumentet må være utarbeidet for «et organs interne saksforberedelse». Dermed var det heller ikke hjemmel til å unnta rapporten som et internt dokument.

Les hele uttalelsen her.

Kristine Holm, 18.05.2007

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *