Måtte offentliggjøre hemmelig søkerliste

TA nektet å godta kommunens hemmelighold av søkerlisten til stillingen som ny kultursjef. Det ga resultater.

Da TA ba om innsyn i søkerlisten over hvem som har søkt stillingen som ny kultursjef i Porsgrunn kommune, ble fire av søkerne holdt hemmelig. Dette nektet avisen å godta. TA klaget til kommunen og viste blant annet til at dette var en stilling av høy offentlig interesse, og innenfor selve kjerneområdet av det reglen om innsyn i søkerlister skal verne. Avisen hevdet det var feil av kommunen å legge avgjørende vekt på søkeres ønske om konfidensialitet.

Kommunesjefen var enig med TA, og omgjorde avgjørelsen. Dermed ble listen offentliggjort og allmennheten informert om hvem som knivet om å sitte som øverste kulturforvalter i egen kommune.

Les mer om saken på TA.no og lederkommentar i Pd.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *