Måtte frigi hemmelige budsjettforslag

Etter klage fra Finnmark Dagblad måtte Alta kommune offentliggjøre kuttforslag. Fylkesmannen i Finnmark mente kommunens hemmelighold var i strid med offentlighetsloven.

Alta kommune mente dokumenter som inneholdt forslag til innsparingstiltak i kommune, ikke var offentlig informasjon. Selv om dokumentene var lagt fram for økonomiutvalget i kommunen, ble de unntatt som interne dokumenter etter offentlighetslovens § 5(1).

Finnmark Dagblad nektet å godta kommunens svar, og tok saken opp med Fylkesmannen i medhold av offentlighetsloven § 9 tredje ledd. Der fikk avisen fullt medhold og kommunen ble tvunget til å frigi dokumentene. Dermed fikk allmennheten innsyn i en pågående diskusjon i kommunestyret om mulige nedskjæringer i lokalmiljøet.

I vedtaket fra Fylkesmannen ble det lagt avgjørende vekt på at dokumentene var lagt fram for kommunestyret, slik at unntaket for interne dokumenter ikke lenger var relevant, jf. offentlighetslovens § 5 tredje ledd. Fylkesmannen gjør også noen prinsipielle avklaringer om dokumentinnsyn i dokumenter som ikke inneholder formelle avgjørelser, og skriver blant annet: «Det bærende synspunkt bak regelen om slik dokumentoffentlighet er at når administrasjonene har avsluttet sitt arbeid med saken/saksforberedelsen, er det av offentlig interesse hva man har kommet fram til, ikke bare som grunnlag for kritikk av de vedtakene som treffes, men også som utgangspunkt for offentlig debatt i forkant av avgjørelsen.»

Les hele avgjørelsen fra Fylkesmannen i Finnmark.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *