Må offentliggjøre granskningsrapport

Som følge av klage fra avisen Varingen, får offentligheten innsyn i en granskningsrapport om Nittedal kommunes håndtering av en overgrepssak.

Varingen nektet å godta at hoveddelen av granskningsrapporten som ble utarbeidet som følge av en overgrepssak ved to skoler i Nittedal kommune, skulle unntas fra offentlighet. Nå har avisen fått medhold fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus som pålegger kommunen å frigi størstedelen av rapporten.

Kommunen oppga at store deler av rapporten inneholdt taushetsbelagt informasjon som måtte unntas etter offentlighetslovens § 5a jf. forvaltningslovens § 13 første ledd, som oppstiller taushetsplikt for noens «personlige forhold». Derfor valgte kommunen å hemmeligholde 75 sider av den 94-siders rapporten. Varingen var av motsatt oppfatning, og skriver blant annet følgende i klagen til Fylkesmannen:
«Vi har grunn til å gro at Nittedal kommune forsøker å forhindre at kritikken granskningsutvalget retter mot kommuen, rådmannen, en tidligere skolesjef og to tidligere rektorer havner i offentlighetens søkelys.»

Dette fikk avisen i stor grad støtte for fra Fylkesmannen, som blant annet skriver: «Slik Fylkesmannen ser det vil det være av særdeles stor betydning for offentligheten i å få kjennskap til hvordan kommunen som skoleeier har håndtert denne saken, og i hvilken grad de systemer og regelverk skolene skal drives etter, er blitt fulgt. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har noen berettiget interesse i å holde disse opplysningenen unna offentligheten.»

I sin avgjørelse legger Fylkesmannen også vekt på at det gjelder en snevrere taushetsplikt for offentlig ansatte, ettersom disse skal ivareta allmennhetens interesser. Ikke minst gjelder dette for ansatte i ledende stillinger som har hatt en ansvar for hvordan overgrepssaken ble håndtert. «Det synes derfor ikke urimelig at det blir gitt innsyn i disse navnene», fastslår Fylkesmannen før han pålegger kommunen å frigi hovedinnholdet i rapporten.
Les mer om saken på Varingen.no

Les hele avgjørelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *