Lønner seg å klage over dårlige postlister!

Er postlistene i kommunen sladdet og umulig å innhente opplysninger fra? Har du mistanke om det går automatikk i bruken av enkelte lovhjemler? Da kan det lønne seg å klage! Fylkesmannen i Tranøys dom over postlistene i kommunen etter at Troms Fylkesblad klaget, var knusende.

Troms Fylkesblad var lei av å lese en postjournal der enkelte dokumenter var blottet for informasjon. Derfor brakte de saken inn for Fylkesmannen i Troms. Avisen sendte over kopi av postlistene til Tranøy kommune for en bestemt periode, og påpekte flere forhold ved den som de mente var i strid med loven. Fylkesmannens vurdering var klar: «I dette tilfellet finner vi at Tranøy kommunes føring av inn- og utgående post i perioden 8.01.07 til 19.1.07 ikke var i samsvar med arkivforskriften.» På bakgrunn av dette ber Fylkesmannen Tranøy kommune om å endre sin praksis i tråd med gjeldende regelverk.

I brevet til kommunen kommer Fylkesmannen også med noen generelle betraktninger om journalføring:«Fylkesmannen vil bemerke at journalføring er nøkkelen til offentlig innsyn i forvaltningens virksomhet. Det er ved gjennomsyn av journalen at presse og andre interesserte i praksis kan få fulgt med i virksomheten og eventuelt velge hvilke dokumenter man ønsker å be om innsyn i. De interesser som ivaretas gjennom offentlighetsloven vil bli sterkt skadelidende dersom et forvaltningsorgan unnlater å føre journal, eller dersom journalen ikke inneholder de opplysninger den skal. Dette vil kunne føre til en uthuling av offentlighetsprinsippet.»

Vi kunne ikke sagt det bedre selv!

Les hele brevet fra Fylkesmannen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *