Likevel innsyn i kronprinshytta

Offentligheten får likevel innsyn i byggesaksmappen til kronprinshytta. Etter en omfattende klageprosess ble det bestemt at flere av dokumentene skulle avgraderes.

Etter en lang kamp mot hemmelighold, får offentligheten omsider innsyn i byggesaken til kronprinshytta. Saksdokumentene har fram til nå vært gradert og dermed i sin helhet unntatt offentlighet. Nå har hoffet snudd og gitt delvis innsyn i byggesaksmappen.
Det var Verdens Gang som høsten 2007 ble nektet innsyn i samtlige saksdokumenter tilknyttet byggingen av kronprinshytta i Nore og Uvdal kommune. Begrunnelsen etter klagebehandling hos Fylkesmannen var at dokumentene var gradert informasjon etter sikkerhetsloven, noe som innebærer at man forutsetter at offentlighet vil være en trussel mot rikets sikkerhet.

Med bistad fra offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund ble saken klaget inn til Sivilombudsmannen, som henviste videre til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for en vurdering av graderingen.

Først da Nasjonal sikkerhetsmyndighet så på saken, snudde slottet og bestemte at store deler av byggesaksmappen kunne avgraderes likevel. I dag har Nore og Uvdal kommune gitt fullt innsyn i de deler av dokumentene som ikke er gradert etter sikkerhetsloven. Konkret betyr dette innsyn i fasadetegninger, situasjonstegninger, søknad om byggetillatelse og lignende.

Det som fremdeles er sikkerhetsgradert, er innvendige plantegningene for alle bygningene, samt snittegninger som også viser informasjon hentet fra innvendige plantegninger. Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet er dette informasjon som er nødvendig å beskytte av hensyn til de kongeliges sikkerhet.

Les mer om saken på Laagendalsposten.no

Brevet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet finner du her.

Brevet fra kommunen om innsyn finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *