Krever åpne dører i Treholt-saken

VG, Dagbladet og Aftenposten har gått sammen om å kreve at gjenopptakelseskommisjonen endrer sin beslutning om å behandle Treholt-saken bak lukkede dører. Nå får de støtte fra medienes interesse- og fagorganisasjoner.

Flere medier har gått sammen om å kreve at gjenopptakelseskommisjonen endrer sin beslutning om å behandle Treholt-saken bak lukkede dører. Nå får de støtte fra Presseforbundet, Redaktørforeningen, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening som i tillegg ber kommisjonen vurdere referatforbud framfor stengte dører.

VG, Dagbladet og Aftenposten mener gjenopptakelseskommisjonen har en dårlig begrunnelse for sin beslutning om at behandlingen av Treholt-saken skal skje bak lukkede dører. Ifølge brevet er begrunnelsen frykt for at vitner som er innkalt skal kunne følge med på hva tidligere vitner har sagt. – Kommisjonens begrunnelse virker svak og det virker ikke som de forstår viktigheten av å gjøre dette offentlig, sier initiativtaker og ansvarlig redaktør i VG, Bernt Olafsen, til VG.

I brevet fra redaktørene understrekes det at hovedregelen for kommisjonens arbeid er full åpenhet, og at begrensninger i dette forutsetter «særlige forhold som gir grunn til frykt for at offentlighet vil vanskeliggjøre sakens opplysninger og lukkede dører derfor er påkrevd», jf. straffeprosesslovens § 398a (4) bokstav b. Videre vises det til følgende uttalelse fra Storberget gjengitt i VG 1. oktober: «Kommisjonens avhørsmøter er etter hovedregelen åpne, og man må ha en god begrunnelse for å holde møter bak lukkede dører». De tre redaktørene kan ikke se at det foreligger noen slik god begrunnelse for å lukke dørene i Treholt-saken.

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening har i et felles brev uttrykt sin fulle støtte til anmodningen. I tillegg viser organisasjonene til Domstolhåndboka som legger klare føringer for mest mulig åpenhet i rettsmøter, og anmoder kommisjonen om å følge dette. Forbudenene oppfordrer videre kommisjonen til å burdere referatforbud som et alternativ, dersom en likevel mener det er hjemmel for og påkrevd å lukke dørene.

Anmodning om åpenhet fra VG, Dagbladet og Aftenposten.

Støttebrev fra NP, NR, NJ og MBL.