Klager Treholt-avhør inn for Sivilombudsmannen

Presseorganisasjonene ber Sivilombudsmannen vurdere lovligheten i at Gjenopptakelseskommisjonen vil avhøre vitner bak lukkede dører i Treholt-saken. Organisasjonene mener metoden strider mot grunnleggende prinsipper om åpenhet i rettspleien og forvaltningen.

Presseorganisasjonene ber Sivilombudsmannen vurdere lovligheten i at Gjenopptakelseskommisjonen vil avhøre vitner bak lukkede dører i Treholt-saken. Organisasjonene mener metoden strider mot grunnleggende prinsipper om åpenhet i rettspleien og forvaltningen.

Bakgrunnen for klagen er et initiativ fra redaktørene i hhv. VG, Dagbladet og Aftenposten. I forrige uke ba de kommisjonen omgjøre sin beslutning om at alle avhør skal foregå bak lukkede dører. Norsk Presseforbund, Norsk Redaktøforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes landsforbund ga sin fulle støtte til anmodningen. Kommisjonen fastholder likevel sitt standpunkt, og mener det er flere grunner til at avhørene bør foregå uten offentlighet.

Les klagen fra presseorganisasjonene her.

Les svarene fra Gjenopptakelseskommisjonen her og her.