Klage ga innsyn i advokatbrev

Ved å vise til nye bestemmelser i offentleglova fikk NRK likevel innsyn i et prosessvarsel til Samferdselsdepartementet.

Den nye offentleglova skal bidra til mer åpenhet rundt prosesskriv og andre brev om pågående eller kommende rettssaker. Dette fikk NRK erfare da en journalist krevde innsyn i et prosessvarsel til Samferdselsdepartementet. Departementet nektet først innsyn med henvisning til § 18 i den nye loven som sier at denne type dokumenter kan unntas offentlighet. NRK påklaget avslaget og viste til § 11 i den nye loven om merinnsyn som sier at innsyn bør gis hvis hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for hemmelighold. Departementet foretok da en ny vurdering, og ga innsyn i hele dokumentet.

NRKs klage til Samferdselsdepartementet

Brevet NRK fikk innsyn i.

Svaret fra Samferdselsdepartementet.