Kjemper for studentoffentlighet

Velferdstinget i Oslo kjemper for mer offentlighet rundt Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). I dagens lov om Studentsamskipnader står det at departementet bestemmer når offentlighetsloven skal gjelde. Dette synes ikke Velferdstinget i Oslo er bra nok, og ifølge studentavisa Universitas vedtok et tilnærmet samlet velferdsting i helgen å innføre offentlighetsloven for Studentsamskipnaden. Hovedstyret i SiO har ikke diskutert dette, men hovedstyreleder sier til Universitas at hun er skeptisk til forslaget som hun mener vil innebære betydelige merkostnader for studentsamskipnaden. -SiO har som formål å levere velferdstilbud til studentene, derfor kutter vi i unødvendige administrasjonskostnader slik at vi kan få mest mulig velferd for pengene, uttaler hun til Universitas. Nestleder i velferdstinget, Sten McNeil Ånnerud mener fordelene ved å underlegges offentlighetsloven vil overstige de kostnadsmessige ulempene. Les hele saken på Universitas.no.

presse.no/offentlighet kan i denne forbindelse orientere om at forslag til endringer i lov om studentsamkipnader er sendt på høring med høringsfrist 12. mars 2007. Utkastet foreslår å videreføre dagens ordning med at departementet kan bestemme om offentlighetsloven skal gjelde. Departementet har per i dag ikke fastsatt noen slike bestemmelser, dermed gjelder ikke offentlighetsloven. Norsk Presseforbund vil komme med en høringsuttalelse der vi går inn for at alle studentsamskipnader underlegges offentlighetsloven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *