Interne dokumenter hemmeligholdes

Nesten halvparten av alle interne dokumenter i departementene dukker aldri opp i den offentlige journal.

Sju departementer og Statsministerens kontor oppgir at de ikke journalfører interne dokumenter i den offentlige journal. Det vil i praksis si at nesten halvparten av alle interne dokumentene i sentralforvaltningen er ikke-eksisterende for allmennheten.

De store forskjellene er mulig fordi arkivforskriften gjør det valgfritt for institusjonene å føre opp interne dokumenter i postjournalen. Denne ordningen er foreslått videreført i regjeringens forslag til ny offentlighetsforskrift, til tross for klare føringer fra Stortinget om å gjennomgå regelverket for journalføring av interne dokumenter nettopp for å innsnevre adgangen til å unnta interne dokumenter.

I svar på spørsmål til skriftlig besvarelse sier Storberget at Justisdepartementet i samråd med berørte departementer vurderte å foreslå journalføringsplikt for interne dokumenter, men at man kom fram til at det ikke ville være hensiktsmessig. Justisministeren oppgir at en regel om journalføringsplikt for alle organinterne dokumenter vil være vanskelig å praktisere, meget arbeidskrevende og neppe gjennomførbart. Videre mener departementet at offentlighet for interne dokumenter ivaretas på andre måter enn gjennom offentlig journal, bla. gjennom praktisering av meroffentlighet.

Uenig med justisministeren? Du kan påvirke gjennom å avgi en høringsuttalelse innen 1. november 2007.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *