Interkommunalt selskap må følge offentlighetsloven

Avisa Gudbrandsdølen Dagningen fikk i går fullt medhold hos Fylkesmannen i at det interkommunale renovasjonsselskapet GLØR skal følge offentlighetsloven.

Da avisa Gudbrandsdølen Dagningen (GD) ble nektet innsyn i det interkommunale renovasjonsselskapet GLØR, klaget de avslaget videre til Fylkesmannen i Oppland. Selskapet mente det ikke var omfattet av offentlighetsloven, og dermed ikke forpliktet til å følge reglene om journalføring og innsyn i offentlige dokumenter.
GD var av motsatt oppfatning og mente selskapet, uavhengig av organisering, hadde oppgaver og en tilknytning til de tre eierkommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, som gjorde at selskapet var omfattet av offentlighetsloven. Det ble også framhevet at selskapets kjernevirksomhet var i en monopolsituasjon.

I forbindelse med Fylkesmannens klagebehandling la GLØR til at dersom det skulle være slik at selskapet var omfattet av offentlighetsloven, måtte de aktuelle dokumenter uansett unntas offentlighet fordi de inneholdt opplysninger om drifts- og forretningsforhold av konkurransemessig betydning, og dermed var taushetsbelagte.

I en 6 siders avgjørelse går Fylkesmannen grundig gjennom den helhetsvurderingen som skal ligge til grunn for en vurdering av om et offentlig eiet selskap må regnes som et organ for stat eller kommune. Det presiseres at hvordan en virksomhet er organsiert ikke alene kan avgjøre spørsmål om innsyn. I den konkrete vurderingen er følgende faktorere avgjørende for at GLØR må følge offentlighetsloven:

  • GLØR er heleid av tre kommuner,
  • de tre kommunene har det fulle økonomiske ansvaret for selskapet,
  • virksomheten finansieres gjennom offentlige gebyrer fastsatt av kommunen,
  • GLØR driver en virksomhet (renovasjon) som kommunen har en lovfestet plikt til å drive,
  • GLØRs kjernevirksomhet (renovasjon) er ikke utsatt for reell konkurranse, dvs. det er i en monopolsituasjon innenfor de tre kommunene,
  • det er kommunene som bestemmer hvem som skal sitte i styret, 3 av styrerepresentantene skal være den til enhver tid sittende ordfører i de tre kommunene.

Mot at selskapet er underlagt offentlighetsloven, blir det framhevet at selskapet ikke er underlagt full politisk styring, og at selskapet ikke driver myndighetsutøvelse. Fylkesmannen finner likevel at dette ikke kan få avgjørende betydning, og konkluderer med at GLØR er omfattet av offentlighetsloven. En konsekvens av dette er at GLØR må føre postjournal og vurdere alle innkomne krav om innsyn etter bestemmelsene i offentlighetsloven.

Les hele avgjørelsen fra Fylkesmannen i Oppland.

Klagen fra GD finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *