Innsyn i skjenkerapport

Bergensavisen begjærte innsyn i en rapport om skjenking av alkohol på et serveringssted. Begjæringen ble avslått av fylkesmannen under henvisning til offentlighetsloven § 6 første ledd nr. 5, som gir adgang til å unnta «anmeldelse, rapport og annet dokument om lovovertredelse». Ombudsmannen kom 19. januar 2005 til at rapporten faller inn under denne unntaksbestemmelsen, men fant det tvilsomt om det ble foretatt en tilstrekkelig konkret vurdering av om innholdet i rapporten ga grunn til å unnta den fra offentlighet. Rapportens innhold kunne ikke ansees å være av en slik karakter at det begrunner den beskyttelse som lovens § 6 første ledd nr. 5 er ment å ivareta, jf. lovens § 2 tredje ledd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *