Innstillingen om ny offentlighetslov

26. april 2006 la Justiskomitéen frem Innst.O. nr.41 (2005-2006) om ny offentlighetslov. Innstillingen ble vedtatt 4. mai 2006. På flere områder er endringene ikke så omfattende som ventet. Til tross for at justisminister Storberget ved et par anledninger har mer enn antydet at pressen hadde gode nyheter i vente, har flertallet i komitéen kun foreslått følgende endringer i det forslaget som opprinnelig ble fremmet av Bondevik II-regjeringen: Redusert adgang til å unnta navn på søkerlister til stillinger av særlig offentlige interesser, en henstilling til regjeringen om å vurdere endringer i arkivforskriften slik at det blir plikt til å journalføre organinterne dokumenter og en evaluering av loven i neste stortingsperiode. I tillegg har komitéen forutsatt at regjeringen kommer tilbake med forslaget om utvidet offentlighet i benådningssaker. Fremskrittpartiet har gått klart lengst i å imøtekomme ønskene fra presseorganisasjonene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *