Helsetilsynets praksis for offentliggjøring av dokumenter

Avisenes Nyhetsbyrå klagde 8. juli 2005 Helsetilsynets praksis for offentliggjøring av dokumenter inn til Helse- og omsorgsdepartementet. ANB mente tilsynets praksis var i strid med offentlighetsloven og det forvaltningsrettslige prisnipp om forbud mot forskjellsbehandling ved tilgang til informasjon. Departementet ga 9. september medhold i klagen, og uttaler blant annet at «hvis det […] er noen som ber om innsyn etter offentlighetsloven, så har forvaltningsorganet ikke anledning til å forskjellsbehandle dem.»