Gransker innsynspraksis

Som følge av klage fra Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg skal Sivilombudsmannen se nærmere på innsynspraksisen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Sivilombudsmannen vil se nærmere på saksbehandlingstiden for behandling av innsynskrav hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette framgår av et brev fra Sivilombudsmannen der Fylkesmannen i Oslo og Akershus blir bedt om å redegjøre nærmere for flere sider ved dette.
Granskningen er en følge av klage fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg. I klagen viser Offentlighetsutvalget til ni klager fra den senere tid der Fylkesmannen har brukt opp mot en måned og mer på klagebehandlingen. Utvalget mener dette strider med kravet i offentlighetsloven om at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold». I tillegg viser utvalget til klare føringer fra Sivilombudsmannen og Stortinget om at både innsynskrav og klager over manglende innsyn skal behandles raskt, og prioriteres framfor andre henvendelser.

«Konsekvensen av Fylkesmannens praksis er at det går flere uker fra det opprinnelige innsynskravet ble fremmet, til saken avgjøres. Vi mener denne praksisen bryter med offentlighetslovens intensjoner, blant annet fordi offentligheten – som en direkte følge av saksbehandlingstiden – ikke får anledning til å følge sakene mens de pågår og behandles av forvaltningen», heter det blant annet i klagen fra utvalget.

I lys av dette ber utvalget om en uttalelse fra Stortingets ombudsmann på om Fylkesmannens praksis for på dette området er i tråd med regelverket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *