Godtar hemmelig kommunikasjonskontroll

Sivilombudsmannen godtar at opplysninger om omfanget av politiets kommunikasjonskontroll kan unntas som taushetsbelagte opplysninger. Redaktørforeningen mener denne type opplysninger er av stor offentlig interesse, og neppe kan sies å være taushetsbelagt.

Dette fremgår av en uttalelse fra Sivilombudsmannen som ble avgitt 12.02.2007 (sak 2006/1315):
I juni i fjor ba Norsk Redaktørforening om innsyn i Kontrollutvalgets årsrapport fra 2003 om politiets bruk av kommunikasjonskontroll, og fikk oversendt en sladdet kopi av rapporten der tallfestede opplysninger om omfanget av politiets kommunikasjonskontroll var unntatt. Justis- og politidepartementet opplyste at dette var taushetsbelagte opplysninger etter politiloven. Norsk Redaktørforening hadde problemer med å se at statistiske opplysninger om volum for kommunikasjonskontroll for 2003 kan være nødvendig å hemmeligholde. Tvert imot mente man at hensynet til den demokratiske kontroll og den allmenne debatt om samfunnets bruk av overvåking- og kontrollmetoder tilsier at nettopp tall som sier noe om omfanget av denne type virksomhet blir offentlig kjent. På bakgrunn av dette ble saken brakt inn for Sivilombudsmannen.

I Sivilombudsmannens uttalelse tas først et oppgjør med en saksbehandlingstid hos Justisdepartementet som «ikke er i samsvar med lovens forutsetninger». Videre slår Sivilombudsmannen fast at dersom opplysningene skal unntas etter politiloven, må det være fordi opplysningene omfatter «mer generelle opplysninger som alene eller koblet med annen informasjon, kan blottlegge viktige operative sider ved enhetens virksomhet» slik at det kan være til skade for politiets etterforskning. Deretter tar han ikke selv stilling til dette, men legger avgjørende vekt på Justisdepartementets og Riksadvokatens vurdering, som han mener har en «kunnskap og oversikt som medfører spesielle forutsetninger for å foreta begrunnede vurderinger i denne typen spørsmål». På bakgrunn av dette finner Sivilombudsmannen å kunne la saken bero.
Les hele uttalelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *