Fredrikstad Blad krever innsyn i søkerliste

Fredrikstad Blad nekter å godta Fredrikstad kommunes hemmelighold av to søkere på stillingen som rådmann.

To av søkerne på stillingen som rådmann i Fredrikstad kommune er unntatt fra søkerlisten. Dette til tross for at rådmannsstillingen er en av de øverste stillingene kommunen. Fredrikstad Blad nekter å godta hemmeligholdet og har nå sendt inn klage til kommunen. Politisk redaktør i Fredrikstad Blad sier til avisen at han mener hele søkerlisten må offentliggjøres, og viser til at dette er en stilling det knytter seg stor offentlig interesse til. Ifølge avisen klages det både over hemmeligholdet og den praksis kommunen har fulgt i ansettelsesprosedyren, ved at man ikke opplyste i stillingsannonsen at søkerlisten kunne bli offentliggjort. I klagen viser avisen til praksis fra Fylkesmenn og Sivilombudsmannen. I tillegg vises det til den nye offentlighetslovens § 25 som blant annet fastslår at stillingens offentlige interesse skal tillegges vekt i vurderingen av om man skal imøtekomme en søkers krav om hemmelighold.

Les hele saken på f-b.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *