Forsvarere i Munch-saken får innsyn i dokumenter

Høyesteretts kjæremålsutvalg har bestemt at forsvarerne i Munch-saken må få innsyn i alle dokumenter tilknyttet straffesaken og de faktiske omstendigheter rundt hvordan maleriene kom til rette. Høyesteretts kjæremålsutvalg la til grunn at dokumentene tilknyttet tilbakeleveringen var en del av sakens dokumenter og av betydning for dommens innhold. Forsvarerne må derfor få fullt innsyn. Dermed fikk påtalemyndigheten ikke medhold i sin påstand om å unnta dokumentene. Les om saken på lovdata.no og kjæremålet her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *