Eget styrevervregister for kommuneansatte

Snart kan du gå inn på Internett og sjekke hvilke verv ordføreren i din kommune har. I løpet av april legger KS ut et helt nytt styrevervregister på nettet. KS tror registeret vil styrke kommunesektorens omdømme.

Nå skal styreverv i kommunesektoren offentliggjøres. I løpet av april skal styrevervregisteret legges ut på Internett. Registeret skal være en samlet oversikt over verv og økonomiske interesser for folkevalgte, ansatte og styremedlemmer i kommunesektoren. KS, som står bak prosjektet, mener større åpenhet rundt styremedlemmenes roller vil styrke kommunesektorens omdømme. I en pressemelding fra KS understrekes det at kommunesektoren er helt avhengig av allmennhetens tillitt, og at man derfor ønsker mer åpenhet rundt dette.

KS informere at ordningen er frivillig «av personvernmessige hensyn», men organisasjonen håper så mange som mulig vil benytte seg av muligheten til å registrere seg. Advokatfullmektig i KS, Hanne Lyngstad Solberg, mener responsen er lovende. – Vi har hatt stor pågang både fra fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide selskaper som ønsker å registrere seg, opplyser hun til presse.no/offentlighet. Hun bekrefter at registeret mest sannsynlig vil være klart for nettpublisering i løpet av april i år, og at det da vil være fullt tilgjengelig for allmennheten. Registrene vil legges ut på Styrevervregisteret.no.

Les pressemeldingen og mer informasjon på KS.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *