Dårlig møtekultur i Lyngdal kommune

Redaktøren i Farsunds Avis krever opprydning i møtekulturen til Lyngdal og Farsund kommune. Avisen klaget Lyngdal kommune inn for Fylkesmannen etter et møte i «økonomiutvalget» i kommunen ble lukket for almennheten uten at det var fattet vedtak om dette. Kommunen la seg flat og erkjente at møtet var et «møte» i kommunelovens forstand og at det derfor burde ha vært fattet et vedtak i forkant dersom dørene skulle lukkes. Etter unnskyldningen fra kommunen valgte Fylkesmannen å ikke undersøke saken nærmere, men legger til grunn at Lyngdal kommune gir pressen adgang til alle møter i folkevalgte organ der det ikke er truffet vedtak om annet.

Farsund Avis er skuffet over Fylkesmannens behandlig av saken, og mener Fylkesmannen må bidra til at en mer ryddig møtekultur blir praktisert i Farsund og Lyngdal kommune. Les hele saken på

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *