Avinor AS lover bedre journalføring

Som følge av klage fra Haugesunds Avis lover Avinor AS å skjerpe rutinene for journalføring av dokumenter.

I mai i år klaget journalist i Haugesunds Avis, Torstein Nymoen, til det heleide statsselskapet Avinor AS over dårlige postlister. Nymoen pekte blant annet på at nesten alle dokumenter som er unntatt etter offentleglova § 23 (1), er fullstendig avskjermet i journalen. Dette til tross for at de er et krav etter arkivforskriften § 2-7 at også denne type dokumenter skal inneholde opplysninger om dokumentets innhold, avsender og mottaker. Nymoen mente journalføringen var såpass mangelfull at det i realiteten innebar et avslag på innsyn som kan påklages etter offentleglova § 32(1).

Avinor har ennå ikke ferdigbehandlet klagen fra Haugesunds Avis, men opplyser i en e-post at man likevel – som en direkte konsekvens av klagen – har lagt om praksis når det gjelder skjerming av tilbud/anskaffelsesdokumentasjon og personaldokumentasjon.

Her kan du lese klagen fra Nymoen og første tilbakemelding fra Avinor AS. Avinor AS er et statseid aksjeselskap der Samferdselsdepartementet ved statsråden er generalforsamling. Dette betyr at staten har avgjørende innflytelse på selskapet, noe som igjen betyr at selskaper er underlagt offentleglova etter § 2(1) c.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *