Ansattes ytringsfrihet – skriftlig advarsel etter avisinnlegg

Ansatte må kunne ytre seg i lokalavisen om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen uten at det i seg selv er brudd på lojalitetsplikten. Dette slår Sivilombudsmannen fast i en uttalelse 30. oktober i år. Skriftlig advarsel fra arbeidsgiver ble ansett å være i strid med ytringsfriheten.

En kommunalt ansatt miljøarbeider ytret seg kritisk i en lokalavis om forhold ved egen arbeidsplass. Kommunen svarte med å gi den ansatte en skriftelig advarsel med henvisning til det de mente var brudd på lojalitetsplikten. Sivilombudsmannen mente advarselen var i strid med ytringsfriheten, og at ytringen ikke var i strid med den ansattes lojalitetsplikt. I uttalelsen blir det fremhevet at det er i samfunnets interesse at ansatte kan ytre seg om forhold i den offentlige forvaltning. Det var ikke avgjørende om den ansatte hadde tatt forholdene opp internt eller om påstandene hadde full dekning i de faktiske forhold. Les hele uttalelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *