Aksept for hemmelighold av dommernavn

Sivilombudsmannen har 17. desember 2004 akseptert at praktiserende advokater som søker ordinære dommerembeter kan få sitt navn skjermet i de offentlige søkerlistene til stillingene. Det fremgår av en fersk uttalelse fra ombudsmannen. Det var Norsk Presseforbund som klaget over at Domstoladministrasjonen ikke gir ut fullstendige søkerlister til dommerstillinger, til tross for at domstollovens § 55i slår fast at ?Offentlige søkerlister til dommerstillinger skal inneholde samtlige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdannelse og praksis i offentlig og privat virksomhet.? Ombudsmannen mener dette ikke kan tolkes slik at ikke muligheten for unntak i offentlighetsloven § 6 nr 4 slår inn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *