Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Stillingsannonsen opplyser ikke at søkerlisten er offentlig

KLAGE OVER STILLINGSANNONSE

Vi viser til utlyst stilling ….

I stillingsannonsen er det ikke informert om at søkerlisten kan bli offentlig, selv om søkeren ber om anonymitet. Dette er i strid med kravene i offentleglova § 25 (2) femte punktum, der det heter:

”I utlysinga skal det gjerast oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.”

Formålet med dette er både å informere søkere om at konfidensialitetsønsker ikke alltid kan imøtekommes, og å tilrettelegge for den lovfestede plikten til å utarbeide søkerliste snarest etter søknadsfristen er utløpt, jf. § 25(2) annet punktum.

Vi ber om at organet iverksetter tiltak for å korrigere utlysningsteksten slik at den tilfredsstiller kravene i offentleglova. Vi ber også om at det iverksettes tiltak for å forhindre at dette skjer for framtidige utlysninger.

 

 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"