Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Relevante avgjørelser og uttalelser til offl. § 2

Statsforvalteren i Nordland sak 2021/5421 – Boligstiftelsen Hemnes (Hemnes boligstiftelse er omfattet av offentleglovas
virkeområde, jf. offentleglova § 2 første ledd bokstav d)

Statsforvalteren i Nordland sak 2021/2538 – Helgelandsrådet er omfattet av offentleglova og må føre postjournal, jf. offentleglova § 2 første ledd bokstav d)

Sivilombudets sak 2018/4916 – Spørsmål om Andøya Space Center AS er omfattet av offentleglovas virkeområde

Sivilombudets sak 2011/244 – Innsyn i dokumenter hos kommunal pensjonskasse

Sivilombudets sak 2009/1203 – Karmsund Havnevesen IKS

Tilbake til "Klag på 1-2-3"