Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Offl. § 25 (søkerlister) – relevante avgjørelser og uttalelser

Sivilombudets sak 2020/4148: Unntak fra offentlig søkerliste til stilling som direktør for Fiskeridirektoratet

Sivilombudets sak 2015/3451: Innsyn i søkerlisten til stillingen som 2. visesentralsjef i Norges Bank.

Sivilombudets sak 2010/856: Plikten til å opprette søkerliste ved forlengelse av søknadsfristen

Sivilombudets sak 2012/2040: Sak om tilsetting av rådmann i Lyngdal kommune

 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"