Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Offl. § 24 – relevante avgjørelser og uttalelser

Sivilombudet sak 2021/105 – Koronakommisjonens saksdokumenter − unntak for kontroll- og reguleringstiltak (§ 24 første ledd)

Sivilombudet sak 2016/1006 og 2016/1234 – Begjæring om innsyn i «Cruise-saken» (§ 24 annet ledd)

Statsforvalteren i Innlandet sak 2021/9391 – Innsyn i rapport om IKT-sikkerhet, sladdinger med hjemmel i offl. § 23 tredje ledd var i det store og hele ikke påkrevd

Tilbake til "Klag på 1-2-3"