Detter mener NP

2010

november

Forslag til endringer i…

Høringsuttalelse fra Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journlistlag og Mediebedriftenes…

les mer

september

NOU 2010:2 Håndhevelse…

Felles høringsuttalelse fra Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening om endringer…

les mer

juni

NOU 2009:15 Skjult informasjon…

Norsk Presseforbund mener det er behov for kraftigere tiltak enn det Metodekontrollutvalget foreslår…

les mer

april

Høring datalagringsdirektivet

Norsk Presseforbund gir i sin høringsuttalelse ikke tilslutning til implementering av datalagringsdirektivet…

les mer

Høring datalagringsdirektivet

Norsk Presseforbund gir i sin høringsuttalelse ikke tilslutning til implementering av datalagringsdirektivet…

les mer

januar

Høring i Stortingets finanskomité…

Mandag 11. januar var det åpen høring i Finanskomiteén på Stortinget i forbindelse med Fremskrittspartiets…

les mer