NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlig anskaffelser

Felles høringsuttalelse fra Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening om endringer i reglene for offentlig anskaffelser.

I høringsnotatet foreslår et utvalg nedsatt av Fornyingsdepartementet å utsette innsyn i anbudsdokumenter fra konkurransen er avgjort, til kontrakt er inngått. Dette betyr at samfunnet ikke vil ha rett til innsyn i «karensperioden». NP, NR og NJ mener forslaget strider med Stortingets krav om mer innsyn i offentlig innkjøpt.

Les hele uttalelsen her.