Detter mener NP

2011

mai

Høring om endringer i…

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag ber om at det presiseres i forskriften…

les mer

april

NOU 2010:14 Mediestøtteutvalgets…

Norsk Presseforbunds høringsuttalelse til Mediestøtteutvaglets innstilling.

les mer

Høring om endringer i…

Medieorganisasjonene Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes…

les mer

januar

Endringer i arkivforskriften

Pressorganisasjonene protesterer mot at Kulturdepartementet vil gjøre det til en frivillig sak for forvaltningen…

les mer