Forslag til endringer i partiloven – økt innsyn i partifinansieringen

Høringsuttalelse fra Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journlistlag og Mediebedriftenes landsforening til departementets forslag om endringer i partiloven. Forslaget er oppfølging av den europeiske antikorrupsjonsgruppa GRECOs anbefalinger og skal bidra til mer åpenhet rundt partifinansieringen.

Lovforslaget er en oppfølgning av kritikk fra Europarådets antikorrupsjonsgruppe, GRECO (Groups of states Against Corruption), som høsten 2008 gjennomførte en evaluering av partifinansieringen i Norge. Evalueringen endte i seks rekommandasjoner som alle gikk ut på å styrke innsynet i og kontrollen med partifinansieringen. Som oppfølgning av dette deltok Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) som observatører i stortingsvalget og sametingsvalget. I september 2009 kom også OSCE/ODIHR med en rekommandasjon til Norge om mer åpenhet både rundt inntekter og utgifter i forbindelse med valgkamper. Tidligere i høst (2010) uttalte fornyingsminister Rigmor Aasrud til NRK.no at regjeringen tar kritikken fra Europarådet på alvor, og at de ville foreslå strengere regler for de politiske partiene der både inntekter og utgifter skal være offentlig.

Presseorganisasjonene er kritiske til at departementet kun foreslår å styrke innsynsretten rundt inntekter og mener det bør innføres mer åpenhet også rundt partienes utgiifter, i tråd med GRECOs anbefalinger.

høringsuttalelse NP, NJ, MBL