Høring i Stortingets finanskomité om forbud mot offentlige skattelister

Mandag 11. januar var det åpen høring i Finanskomiteén på Stortinget i forbindelse med Fremskrittspartiets forslag om å forby offentliggjøring av skattelister. Norsk Presseforbund var til stede sammen med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening for å tale imot forslaget. Les NPs notat til Finanskomiteen.

Fra Norsk Presseforbund stilte generalsekretær Per Edgar Kokkvold, leder av NPs offentlighetsutvalg Arne Jensen og juridisk rådgiver Sara Holthe Jaklin.

I notatet fra Norsk Presseforbund heter det:

«Norsk Presseforbund vil sterkt fraråde Finanskomiteen å slutte seg til det foreliggende forslag om å be regjeringen utrede et forbud mot offentliggjøring av skattelistene. Ikke bare fordi vi har en historisk lang tradisjon for åpenhet rundt skattesystemet og hva ulike personer og grupper bidrar med til fellesskapet, men også fordi forslaget dramatisk vil endre mulighetene for å drive journalistisk virksomhet som kan bidra til debatt om skattelistene og som kan bidra til å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet.»

Les hele notatet her .

Les forslaget fra Frps stortingsrepresentanter.