NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll

Norsk Presseforbund mener det er behov for kraftigere tiltak enn det Metodekontrollutvalget foreslår for å sikre kildevernet i samfunnet.

NOU 2009:15 Åpen informasjon – skjult kontroll er Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker. Norsk Presseforbund mener utvalget har gjort en grundig jobb og støtter flere av forslagene, men mener det er behov for kraftigere tiltak for å sikre kildevernet i dagens samfunn. 

I høringsuttalelsen foreslår Presseforbundet blant annet å innføre taushetsplikt for mediefolk om kilder, forbud mot etterforskning av kilder og innføring av vitneforbud for medier. Dette er forslag som i stor grad bygger på den svenske meddelarfriheten, som gir et langt sterkere verk av kilden enn det norske kildevernet.