Ukas PFU-uttalelser

Sju av elleve medier ble felt i PFU onsdag. I fem av sakene var kildehåndtering og faktagrunnlaget problemet.

Manglende samtidig imøtegåelse (VVP 4.14) og kildekritikk og opplysningskontroll (VVP 3.2) toppet fjorårets brudd-statistikk. Det ser ut til å fortsette. Hittil i år er elleve medier felt på 3.2 og tolv medier felt på 4.14.

Dalane Tidene skrev at NN ble beskyldt for urettmessig å ha overført større pengebeløp fra en organisasjon han ledet, til sin egen bankkonto. PFU mente dette var en anklage som skulle vært kontrollert bedre (VVP 3.2). NN skulle også vært kontaktet og fått mulighet til å forsvare seg i samme artikkel (VVP 4.14). Les mer.

NTB skrev at Israel hadde vaksinert hver femte innbygger, mens millioner av palestinere som lever under israelsk okkupasjon, ikke får tilbudet. Klager, Med Israel for fred (MIFF), mente NTBs fremstilling var sterkt misvisende fordi det var utelatt opplysninger som at WHO og palestinske selvstyremyndigheter selv koordinerer vaksinearbeidet, og at Israel ikke har myndighet til å innføre sitt helsesystem i de palestinske befolkningsområdene. PFU var enig, og NTB fikk kritikk på VVP 3.2. Les mer.

Lillesands-Posten omtalte en mobbesak. I artikkelen ble det referert fra et Facebook-innlegg, der en storesøster hevdet hennes søstre var utsatt for vold, mobbing og rasisme. PFU mente saken hadde allmenn interesse og at Lillesands-Posten måtte kunne omtale den, men utvalget reagerte på måten det var gjort på. Gjennom navngivning av søster og ungdomsskole, samt henvisning til Facebook-innlegg, mente utvalget at barn ble identifisert. PFU reagerte også på at én part i saken fikk komme til orde med så sterke påstander, uten at den andre siden ble kontaktet. Utvalget minnet om at det å bli omtalt som mobber og rasist, uten et forsvar, også kan innebære et overgrep. Det ble brudd på 3.2, 4.14 og 4.8. Les mer.

NRK, Avisa Nordland og Bodø Nu omtalte alle en sak som handlet om Bodø pensjonskasse, og påstander om ulovlig personvern-praksis. Alle tre medier ble felt, men på litt ulike forhold.

Datatilsynet hadde sendt Bodø pensjonskasse et forhåndsvarsel, men i NRKs publiseringer ble det konstatert et lovbrudd. PFU mente NRK tok for lite forbehold og skapte et inntrykk av at dette var en ferdigbehandlet sak, noe det ikke var dekning for. Det ble brudd på både VVP 4.4, titler går lenger enn det er dekning for i stoffet, og VVP 3.2, kontroll av opplysninger. Les mer.

Avisa Nordland ble også felt fordi den i flere artikler om pensjonskassen opptrådte for konstaterende. Avisen ble også felt på ensidig kildebruk, og fravær av pensjonskassens stemme. Det ble brudd på VVP 3.2 og VVP 4.14. Les mer.

Bodø Nu ble også felt på VVP 4.14 fordi avisen bare lenket til tidligere publiseringer der pensjonskassen hadde forsvart seg. Dette mente PFU ikke var tilstrekkelig. Les mer.

Document ble felt på VVP 4.15, som gjelder tilsvarsrett. Redaktøren skrev at tidligere styreleder hadde trukket seg. Redaktøren kunne ikke fortelle hvorfor «noen har valgt å fratre» fordi det «ville være å åpne for eksponering av personlige forhold». Klager er tidligere styreleder, som opplevde seg angrepet, og mente redaktørens forklaring var feil. Han ønsket å få et tilsvar publisert. PFU mente klager i denne saken skulle fått komme til orde. Les mer.

Bodø kommune klaget inn Avisa Nordland for flere forhold, blant annet en tittel de mente var feil. Avisa Nordland beklaget, og var enig i at tittelen gikk lenger enn det var dekning for. Også PFU var enig i at tittelbruken var upresis, men ikke så upresis at den representerte en fellelse på VVP 4.4. PFU mente det var tilstrekkelig dekning i stoffet. Avisa Nordland gikk derfor fri. Les mer.

En tekstreklamesak var også til behandling i PFU på onsdag, en artikkel i Glåmdalen om Kiwis priskutt. PFU merket seg at produktomtalen var omfangsrik, men utvalget fant ikke grunnlag for å konkludere med brudd på god presseskikk. PFU mente artikkelen fremstod som en nyhetsartikkel, og hadde ingen grunn til å tro at saken ikke var journalistisk motivert. Les mer.

Faktisk.no gikk fri, men fikk noe kritikk, for en artikkel som handlet om vindkraft. Tittelen på artikkelen var, «Viral vindkraftvideo full av feil». Klager mente Faktisk hadde et ubalansert kildegrunnlag. PFU mente kildene var relevante og at artikkelen var akseptabel. Men PFU mente at Faktisk.no kunne prøvd faktagrunnlaget på flere uavhengige kilder, særlig med tanke på den konstaterende tittelen. Les mer.

Discovery Networks Norway gikk også fri, men fikk litt kritikk fordi utvalget mente redaksjonen kunne utvist større romslighet i utformingen av en tekstplakat i en dokumentarserie. Klagerne ønsket ikke å delta i serien, men ba om å få en bestemt uttalelse publisert. Discovery endret ordlyden. PFU mente at redaksjonen ikke hadde noen presseetisk forpliktelse til å publisere den ønskede teksten, men at det kunne vært gjort. PFU minnet samtidig om at mediene bør ha et stort rom for kritikk mot seg selv.  Les mer.