Re: Ventetid på fylkesmannen i Oslo&Akershus

Presseforbundet Still spørsmål Re: Ventetid på fylkesmannen i Oslo&Akershus

#18010
Ingrid S. Torp
Gjest

Det er verdt å understreke følgende fra Off.l. § 32: «Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast (…).» Du kan sende klagen til Fylkesmannen, da denne instansen skal få anledning til å vurdere saken på nytt (i dette tilfellet vil det innebære å ta en avgjørelse, så en klage vil fungere som en purring). Dersom avgjørelsen ender med avslag, skal saken da sendes direkte til klageinstans (men det kan være greit å minne om dette, dersom avslaget ikke gir signal om det).