Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

Presseforbundet Still spørsmål Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

#18476
SAM
Gjest

Det er rett at de nekter utskrift av inn- og utkommende dokumenter på et konkret saksnummer og også kopi av spesifikt utpekte dokumenter. Jeg har pekt på at begrunnelsen (ikke tid) ikke er holdbar og krevd at de viser til hjemmel for å avslå innsyn. De nektet, selv etter varsel om søksmål.

Fristen som utløper 12. desember er ikke særlig viktig (jeg kommer ikke til å benytte meg av retten som utløper, av etiske grunner).

Grunnen til at jeg ønsker domstolsbehandling er at jeg i et rettsmøte kan kreve opplysninger om hvilke vedlegg en konkret e-post inneholdt. Bl.a. en e-post som Trafikketaten sendte til Oslo tingrett den 23.11.2009 kl 14:50 (men som bare er journalført hos Tingretten som dokument 13 med den intetsigende tittelen:»Blankt ark(mail fra Trafikketaten)»). Jeg tror e-posten nå har blitt slettet av både Trafikketaten og tingretten. Jeg har skriftlig bedt om kopi hos både retten og Trafikketaten. Tingretten ville ikke utlevere den fordi de ikke kunne se at jeg var «tjent med» ytterligere opplysninger. Trafikketaten har sitert e-posten (men ikke gitt meg noen kopi av e-posten og alle vedleggen) og begrunnet manglende journalføring med at «henvendelsen ellers ikke inneholdt noen nye opplysninger av betydning for saken».

Jeg er likevel nyskjerrig på hvilke nye opplysninger (som da ikke var av betydning for saken) som denne e-posten formodentlig inneholdt (pga en del andre omstendigheter i rettsmøtet 26.11.09 som jeg ikke kan komme inn på her og nå).

Skriflig behandling hos Fylkesmannen vil neppe resultere i at e-posten (eller alle vedleggene) faktisk blir utlevert. Jeg kan ikke kreve at Trafikketaten husker hvor mange/hvilke vedlegg e-posten inneholdt (dersom den nå er slettet).

Saken er åpenbart noe spesiell og også motivasjonen for å ønske domstolsbehandling fremfor klage til Fylkesmannen.