Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

Presseforbundet Still spørsmål Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

#18474
Lars
Gjest

Hvorfor tror du e-posten er slettet og hvordan vet du det eksakte tidspunktet den er sendt på (og at den hadde vedlegg) når du ikke har sett den?

Dersom Trafikketaten har sendt e-post til domstolen i en konkret sak har du rett til å se saken også etter tvisteloven/straffeprosessloven. Klaget du på tingrettens avslag?