Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

Presseforbundet Still spørsmål Re: «Vedtak» om å nekte innsyn?

#18468
SAM
Gjest

Kristine:

Er det et «forvaltningsvedtak» (jf definisjonen) eller bare en beslutning som enten er lovlig eller ulovlig?

Har du noen hjemmel for at man må benytte seg av klageretten før domstolen er kompetent til å prøve ett rettskrav (jf tvisteloven § 1-3)?